FILTRIRANJE PRIKAZA

ZAŠTITA POTROŠAČA

30.01.2018

Fizičke i pravne osobe se mogu obratiti Odjelu za nadzor nad tržištem, zaštitu potrošača i konkurenciju u dane: ponedjeljak i srijeda u vremenu od 10.00 do 12.00 sati na telefone: 033/263-165 i 033/209-053, te zatražiti savjet po pitanju zaštite potrošača.

Vaše upite možete poslati i putem elektronske pošte na:

samir.sabljica@mvteo.gov.ba