FILTRIRANJE PRIKAZA

Poziv za dostavljanje iskaza interesa br. BA-ASEPCP-GEF-QSBS-CS-18-05 za Projekat I kontrole zagađenja životne sredine Jadranskog mora.

03.08.2018

U okviru realizacije Projekta I kontrole zagađenja životne sredine Jadranskog mora, koji se finansira sredstvima granta (GEF TF17727), i u skladu sa  instrukcijama Svjetske banke,  Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH objavljuje Poziv za dostavljanje iskaza interesa za studiju: “Studija izvodljivosti za konceptualno rješenje za izgradnju regionalne sanitarne deponije za otpad iz opština Istočne Hercegovine – Gacko i Studija izvodljivosti za izgradnju transfer stanice u opštini Neum za pretovar otpada i njegov transport na regionalnu sanitarnu deponiju”, broj:BA-ASEPCP-GEF-QSBS-CS-18-05.

Poziv za dostavljanje iskaza interesa možete preuzeti ovdje.