02.02.2018

Završeni projekti

 1. Projekt upravljanja Neretvom i Trebišnjicom NTMP TF 091969

 2. Projekt urbane infrastrukture i pružanje usluga UISDP ID 3954 BOS

 3. Dodatno finansiranje za projekat urbane infrastrukture i pružanje usluga ID 3954-1 BOS

 4. PHRD grant za pripremu Projekta razvoja općina - Grant br. TF092826

 5. Priprema Regionalnog projekta upravljanja slivom Drine, SCCF TF019380 i GEF TF019385

 6. Projekt za otpadne vode u Sarajevu – SWWP IBRD 7842

 7.  IPA CBC strateški projekat “Alterenergy“ održiva energija u malim zajednicama Jadrana – više infomacija o projektu možete naći ovdje .

 8. GIZ projekat Savjetovanje u vezi s energijskom efikasnošću – više infomacija o projektu možete naći ovdje.

 9. Projekt  IPA 2007 Podrška Bosni i Hercegovini u ispunjavanju obaveza iz Ugovora o Energijskoj zajednici sa posebnim naglaskom na energijsku efikasnost i obnovljivu energiju

 10. „SYNENERGY“ USAID – HELLENIC AID Program saradnje u oblastima energijske efikasnosti i obnovljive energije u zemljama Energijske zajednice

 11. USAID Projekt Ekonomija energijske efikasnosti – 3E projekat

 12.  CARDS  program pomoći Evropske unije pod nazivom Tehnička asistencija Odjelu za energetiku Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa u Bosni i Hercegovini  - TASED projekat

 13. Studija energijskog sektora u Bosni i Hercegovini

 14. Program pomoći Vlade Kraljevine Norveške: Razvoj projekata smanjenja emisije stakleničkih plinova u sektoru daljinskog grijanja u Bosni i Hercegovini

 15. UNECE EE 21 projekat Finansiranje investicija u energijsku efikasnost za ublažavanje klimatskih promjena