FILTRIRANJE PRIKAZA

31.01.2018

Evropsko udruženje slobodne trgovine (EFTA): http://efta.int/

 

ISLAND

Carinska tarifa Islanda:  http://www.tollur.is/

Privredna komora  Islanda
Tel. +354 510 7100
e-mail adresa: mottaka@chamber.is

http://www.chamber.is/ 

Trgovinsko udruženje  Islanda

Trgovinsko udruženje  Islanda  zastupa kompanije uključene u skoro sve  vrste poslovanja  i trgovine, uvoza, izvoza te veleprodajne i maloprodajne distribucije. Predstavlja kompanije na sajmovima u Evropi, SAD-u, na Dalekom istoku i širom svijeta. Udruženje pruža poslovne usluge, učestvuje u promociji trgovine u ime svojih članova i djeluje kao posrednik pomažući kompanije iz inostranstva da se povežu sa potencijalnim poslovnim partnerima na Islandu. Prima  upite o uvoznim ili izvoznim mogućnostima na Islandu.

Tel. +354 588 8910
e-mail adresa: ift@ift.is

http://www.ift.is

Korisni sajtovi:

Opće informacije: http://www.iceland.is/      

Investicije:http://www.invest.is/

Trgovina: http://www.promoteiceland.is/                              

Turizam: http://www.visiticeland.is/ ;http://www.inspiredbyiceland.com/

 

NORVEŠKA

Carinska tarifa Norveške:http://www.toll.no/

Korisne informacije za izvoznike u Norvešku 

Virke –  Udruženje poduzeća Norveške 

Virke organizira i predstavlja više od 19 000 preduzeća u Norveškoj  i pokriva  industriju, trgovinu, znanje, tehnologiju, putovanje, usluge, zdravstvo, obrazovanje, kulturu i volonterski rad.

Virke možete kontaktirati vezano za tržišne informacije i povezivanje kompanija. Na web stranici ovog udruženja u dijelu koji se odnosi na međunarodnu trgovinu objavljena su sljedeći tržišni izvještaji:

Izvoz u Skandinaviju,

Organska hrana,

Unutrašnje uređenje,

Svježe voće. 

Website: http://www.virke.no/ 

Korisni sajtovi: 

 (ITC je zajednička agencija STO-a i UN-a koja pomaže zemljama u razvoju i tranziciji u postizanju  održivog razvoja kroz izvoz.) 

(CBI osigurava usluge kao što su tržišne informacije, obučavanje za izvoz i evropska baza podataka o kompanijama.

ŠVICARSKA

Carinska tarifa Švicarske:http://www.tares.ch/ 

SIPPO (Švicarska organizacija za unapređenje uvoza) 

SIPPO (Švicarska organizacija za unapređenje uvoza) je novi uvozni promocioni program pod patronatom SECO, Švicarskog državnog sekretarijata za ekonomske poslove. Program podržava privatno poduzetništvo na tržištima u razvoju i tržištima u tranziciji, koja nastoje da nađu pristup švicarskom tržištu kao i tržištima Evropske unije. SIPPO servis obuhvata, zatim, savetodavne usluge za proizvode i marketing, promocije u Švicarskoj, kao i pomoć u učešću na izabranim evropskim trgovinskim sajmovima.

Website: http://sippo.ch/

Specifične informacije za trgovinu poljoprivrednim proizvodima (Švicarska):

Federalna kancelarija za poljoprivredu FOAG (uvozna regulativa, uvozne dozvole, tržišne informacije)http://www.blw.admin.ch/

  • Federalna kancelarija za sigurnost hrane i veterinarstvo FSVO (Sanitarna i fitosanitarna regulativa; označavanje hrane)  http://www.blw.admin.ch/ 
  • Državni sekretarijat za ekonomske poslove SECO (Opšte informacije o trgovinskim sporazumima; pravni tekstovi) http://www.seco.admin.ch/

SANITARNE I FITOSANITARNE MJERE - dodatne informacije

http://www.efsa.europa.eu/

TEHNIČKI PROPISI I STANDARDI – korisne informacije

 

Norveška / Island

Većina norveških i islandskih tehničkih propisa i standarda je ista kao i u EU izuzev  nekoliko preostalih oblasti gdje Norveška ima strožije odredbe od EU.

Dodatne informacije:http://www.standard.no/http://www.stadlar.is/

 

Švicarska / Lihtenštajn

Lihtenštajn najvećim dijelom primjenjuje švicarske propise i standarde koji proizilaze iz njihove carinske unije sa Švicarskom.

Sporazum o uzajamnom priznavanju između EU i Švicarske pokriva sljedeće oblasti:

-          Mašine

-          Medicinski uređaji

-          Plinski uređaji i kotlovi (kotlovi tople vode)

-          Građevinski proizvodi

-          Električna oprema

-          Mjerni instrumenti i pretpakovanje

-          Motorna vozila

-          Poljoprivredni i šumarski traktori

-          Medicinski proizvodi, dobra proizvođačka praksa, inspekcija na osnovu uzorka i certifikacija itd.

 

Za sve ostale oblasti, proizvodi moraju biti u skladu s nacionalnim zahtjevima Švicarske.