Nadležnosti sektora

Sektor za energetiku

8.9.2016

U Sektoru za energetiku obavljaјu se poslovi osnovne djelatnosti, dopunski poslovi osnove djelatnosti i pomoćno- tehnički poslovi.

Poslovi iz nadležnosti Sektora organizuju se u okviru:

1.            Odsjeka za  primarnu energiju i politiku

2.            Odsjeka za sekundarnu energiju i projekte

3.            Odsjeka za implementaciju projekata.

KONTAKT:

Pomoćnik ministra za energetiku, Doc.dr.sc. Admir Softić

Tel: 033/206 - 141

Fax.: 033/262 - 165

e-mail: admir.softic@mvteo.gov.ba