01.02.2018

Sporazumi Bosne i Hercegovine iz nadležnosti Odjela za bilateralne trgovinske odnose

Sporazumi o unapređenju i zaštiti investicija

Sporazumi o unaprjeđenju i zaštiti investicija zaključuju se u cilju stvaranja povoljnih uslova za investiranje i pružanja pravne zaštite i sigurnosti investitoru jedne ugovorne strane i njegovim investicijama na teritoriji druge ugovorne strane. Ovim sporazumima definiraju se standardi zaštite stranih investicija omogućavanjem pune zaštite i sigurnosti, poštenog i pravičnog tretmana, tretmana najpovlaštenije nacije i nacionalnog tretmana investicijama i prihodima investicija investitora druge ugovorne strane. Poseban značaj ovim sporazumima daju proceduralni mehanizmi kojima se stranim investitorima daje mogućnost samostalnog ostvarivanja prava u slučaju da su ista narušena ponašanjem države domaćina investicije.

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na 20. sjednici, održanoj 23.8.2023. godine, usvojilo nove „Principe i standarde zaštite investicija u sporazumima o unaprjeđenju i zaštiti investicija koje zaključuje Bosna i Hercegovina“.(PDF tekst „Principa i standardа zaštite investicija u sporazumima o unaprjeđenju i zaštiti investicija koje zaključuje Bosna i Hercegovina“ na bosanskom jeziku)

Država

Datum potpisivanja

Datum stupanja na snagu

Službeni glasnik BiH

„Međunarodni ugovori“

Dokument u PDF formatu

Albanija

17.6.2008.

6.4.2009.

1/09

pdf icon

Austrija

2.10.2000.

20.10.2002.

3/02

pdf icon

Belgija i Luksemburg

3.3.2004.

16.9.2010.

16/06

pdf icon

Bjelorusija

29.11.2004.

22.1.2006.

11/05

pdf icon

Crna Gora

18.12.2001.

25.8.2004.

3/04

pdf icon

Češka

17.4.2002.

27.6.2003.

7/03

pdf icon

Sporazum

9.6.2009.

3.6.2010.

10/09

pdf icon

Protokol o amandmanima

Danska

24.3.2004.

3.6.2008.

6/05

pdf icon

Egipat

11.3.1998.

29.10.2001.

6/01

pdf icon

Finska

1.11.2000.

8.12.2001.

6/01

pdf icon

Francuska

11.12.2003.

7.12.2005.

6/04

pdf icon

Grčka

13.12.2000.

15.6.2007.

6/02

pdf icon

Holandija

13.5.1998.

1.1.2002.

7/01

pdf icon

Hrvatska

26.2.1996.

4.8.1997.

6/96

pdf icon

Sporazum

23.7.2002.

3.1.2005.

7/03

pdf icon

Izmjena Ugovora

12.3.2013.

9.11.2013.

18/13

pdf icon

Dodatni Protokol

Indija

(Sporazum prestao važiti 1.8.2019. godine –zaštita postojećih investicija traje do 1.8.2034. godine.)  

12.9.2006.

13.2.2008.

4/07

pdf icon

Iran

27.7.1996.

2.6.2009.

7/96

pdf icon

Italija

(Sporazum je prestao važiti 10.2.2020. godine – zaštita postojećih investicija traje do 10.2.2025. godine.)

19.5.2000.

10.2.2005.

3/02

pdf icon

Jordan

2.7.2006.

25.11.2011.

4/07

pdf icon

Kanada

21.12.1979.

28.10.1980.

Sl. list SFRJ 5/80

pdf icon

Katar

1.6.1998.

5.2.2009.

7/01

pdf icon

Kina

26.6.2002.

1.1.2005.

17/03

pdf icon

Kuvajt

13.6.2001.

23.12.2002.

3/02

pdf icon

Litvanija

7.6.2007.

16.3.2009.

11/07

pdf icon

Mađarska

26.9.2002.

31.8.2005.

17/03

pdf icon

Makedonija

16.2.2001.

25.4.2004.

7/01

pdf icon

Malezija

16.12.1994.

27.5.1995.

1/95

pdf icon

Moldavija

9.4.2003.

9.6.2008.

17/03

pdf icon

Njemačka

18.10.2001.

11.11.2007.

2/03

pdf icon

OPEC Fond za međunarodni razvoj

4.3.2003.

16.12.2003.

13/03

pdf icon

Pakistan 

(Sporazum je prestao važiti 5.9.2023. godine – zaštita postojećih investicija traje do 5.9.2033. godine.)

4.9.2001.

14.5.2010.

6/02

pdf icon

Portugal

13.3.2002.

3.2.2009.

7/03

pdf icon

Rumunija

20.2.2001.

3.12.2001.

7/01

pdf icon Sporazum

18.6.2010.

12.1.2012.

10/11

pdf icon

Protokol o izmjenama i dopunama

SAD (za Vladu SAD potpisao OPIC)

12.7.1996.

31.10.1996.

5/96

pdf icon

San Marino

2.8.2011.

24.5.2012.

4/12

pdf icon

Slovačka

2.6.2008.

19.11.2009.

11/08

pdf icon

Slovenija

30.5.2001.

1.7.2002.

3/02

pdf icon

Srbija

18.12.2001.

25.8.2004.

3/04

pdf icon

Španija

25.4.2002.

21.5.2003.

4/03

pdf icon

Švedska

31.10.2000.

1.1.2002.

6/01

pdf icon

Švicarska

5.9.2003.

30.6.2005.

7/04

pdf icon

Turska

21.1.1998.

10.2.2009.

9/01

pdf icon

Ukrajina

13.3.2002.

22.1.2004.

8/03

pdf icon

Velika Britanija

2.10.2002.

25.7.2003.

8/03

pdf icon

 

Sporazumi o trgovini i/ili ekonomskoj saradnji

Bilateralni sporazumi o trgovini i/ili ekonomskoj saradnji se zaključuju radi ugovornog reguliranja, te podsticanja, promoviranja, intenziviranja i jačanja bilateralnih trgovinskih odnosa i ekonomske saradnje između Bosne i Hercegovine i drugih država.

Država

Tip sporazuma

Datum potpisivanja

Datum stupanja na snagu

Službeni glasnik BiH

"Međunarodni ugovori"

Dokument u PDF formatu

Bjelorusija

trgovinski

29.11.2004.

01.01.2006.

11/05

pdf icon

Bugarska

ekonomska saradnja

23.06.2014.

20.05.2015.

3/15

pdf icon

Češka

ekonomska saradnja

18.03.2010.

10.11.2010.

12/10

pdf icon

Egipat

trgovinski

11.03.1998.

12.03.2009.

02/01

pdf icon

ekonomska, tehnička i naučna saradnja

11.03.1998.

12.03.2009.

31/00

pdf icon

Grčka

ekonomska i tehnološka saradnja

23.07.2007.

16.10.2009.

14/07

pdf icon

Indija

trgovinski

23.04.2002.

privremena primjena od 23.04.2002.

08/03

pdf icon

Indonezija

trgovinski

10.09.2002.

22.06.2007.

07/03

pdf icon

Iran

trgovinski

26.07.1996.

26.06.2017.

06/96

pdf icon

preferencijalna trgovina

15.12.2008.

30.12.2009.

05/09

pdf icon

Jordan

trgovinski

02.07.2006.

--

08/07

pdf icon

Katar

ekonomska, trgovinska i tehnička saradnja

01.06.1998.

16.06.2008.

02/08

pdf icon

Kina

trgovina i ekonomska saradnja

16.05.2000.

25.08.2001.

01/01

pdf icon

     

      Kuvajt

trgovinski

16.06.1996.

03.01.1997.

06/96

pdf icon

ekonomska, tehnička i naučna saradnja

16.06.1996.

29.03.1997.

5/96

pdf icon

Mađarska

ekonomska saradnja

22.11.2006.

04.08.2008.

08/07

pdf icon

Malezija

trgovinski

26.10.1994.

--

34/94

pdf icon

Maroko

trgovinska i ekonomska saradnja

24.03.2016.

privremena primjena 24.03.2016.

03/17

pdf icon

Pakistan

trgovinski

04.09.2001.

20.09.2011.

06/02

pdf icon

zajednička ekonomska komisija

27.04.2007.

28.01.2021.

02/08

pdf icon

Rumunija

ekonomska saradnja

20.03.2013.

26.10.2016.

20/13

pdf icon

Rusija

trgovina i ekonomska saradnja

08.09.2004.

26.10.2005.

08/05

pdf icon

komisija za trgovinu i ekonomsku saradnju

08.09.2004.

26.10.2005.

08/05

pdf icon

Saudijska Arabija

ekonomska, trgovinska, investiciona, tehnička, kulturna, sportska i omladinska saradnja

27.12.2003.

25.04.2007.

01/07

pdf icon

Slovačka

ekonomska saradnja

02.06.2008.

19.02.2009.

11/08

pdf icon

Slovenija

ekonomska  saradnja

19.01.2009.

24.09.2009.

05/09

pdf icon

Srbija

ekonomska saradnja

27.03.2009.

01.04.2010.

08/09

pdf icon

Švicarska

trgovina i ekonomska saradnja

11.09.2001.

01.01.2006.

05/04

pdf icon

Turska

trgovina i ekonomska saradnja

07.11.1995.

02.01.1997.

06/96

pdf icon

slobodna trgovina

02.05.2019.

01.08.2021.

8/20

pdf icon

Ukrajina

trgovinski sporazum

13.03.2002.

22.12.2003.

8/03

pdf icon