13.04.2018

Bojana Vujičić, šef Odjela za odnose sa javnošću

Tel.: + 387 33 214 102
Fax: + 387 33 552 512
e-mail: bojana.vujicic@mvteo.gov.ba
            info@mvteo.gov.ba