05.04.2018

Ime i prezime: Mato Franjičević, rođen 29.10.1958.godine, Livno.

Obrazovanje: Osnovnu školu i gimnaziju završio u Livnu. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1982.godine diplomirao filozofiju i historiju. 

Profesionalna karijera:

- od 2003-2007.godine radio kao pomoćnik direktora Županijskog zavoda za upošljavanje Livno;

- od 2000-2003.godine direktor Županijskog zavoda za upošljavanje Livno;

- od 1998-2000.godine zamjenik predsjednika Vlade Hercegbosanske županije;

- od 1995-1997.godine načelnik općine Livno;

- od 1994-1995.godine šef Odjela za iseljeništvo i informiranje OV Livno;

- od 1991-1994.godine direktor i glavni urednik Radio Livna;

- od 1985-1989.godine profesor u nekoliko škola, Zagreb i Čakovec.

 Politička karijera:

- politički aktivan od 1989.godine, sudjelovao u osnivanju HDZ BiH Livno;

- u mandatnim periodima od 1996-2002.godine poslanik u Predstavnički domu Parlamenta Federacije BiH;

- mandatni period 2002-2006.godine poslanik u Skupštini Hercegbosanske županije i delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH;

- mandatni period 2006-2010.godine poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH;

- mandatni period 2010-2014.godine poslanik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH;

- Uz poslaničku i delegatsku dužnost obavljao i dužnost predsjednika Kluba Hrvata u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije, Domu naroda Parlamenta Federacije i Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, za navedene mandatne periode.

Strani jezik: francuski i njemački pasivno.

Bračno stanje: oženjen, otac petoro djece.