ФИЛТРИРАНЈЕ ПРИКАЗА

11.10.2021

Одлукa о поништењу Конкурса за избор и именовање седам чланова Комисије за концесије Босне и Херцеговине

Конкурс за избор и именовање седам чланова Комисије за концесије Босне и Херцеговине

 Конкурс за избор и именовање седам чланова Комисије за концесије Босне и Херцеговине

 Обрасци пријаве на конкурс


Јавни оглас о продаји службених возила Министарства спољне трговине и економских односа Босне и Херцеговине путем јавног надметања -лицитације - затвореним писаним понудама

Јавни позив (преузети овдје)

Обрасци за цијену понуде


ЈАВНИ ПОЗИВ за подршку сајамским и другим манифестацијама и активностима у земљи у сврху промоције и развоја привреде у Босни и Херцеговини за 2020. годину.

Јавни позив (преузети овдје)

Апликациони образац (преузети овдје)

Oбразац за извјештај о намјенском утрошку средстава.


Јавни позив за пружање услуга хотелског смјештаја за период јануар-децембар 2022. године

Jавни позив за пружање угоститељских услуга за период јануар-децембар 2022. године

Jавни позив за пружање услуга стручних семинара за период јануар-децембар 2022. године

Јавни позив за пружање услуга хотелског смјештаја за период октобар-децембар 2021. године

Jавни позив за пружање угоститељских услуга за октобар-децембар 2021. године

Приједлог Програма рада Министарства спољне трговине и економских односа Босне и Херцеговине за 2022. годину.

Јавни позив за пружање услуга хотелског смјештаја за период јули-септембар 2021. године

Jавни позив за пружање угоститељских услуга за јули-септембар 2021. године

Јавни позив за пружање услуга хотелског смјештаја за период април-јуни 2021. године

Jавни позив за пружање угоститељских услуга за април-јуни 2021. године

Jавни позив за пружање угоститељских услуга за јануар-март 2021. године

Јавни позив за пружање услуга хотелског смјештаја за период јануар-март 2021. године

Јавни оглас о продаји службених возила МСТЕО БиХ

Јавни позив за пружање услуга хотелског смјештаја за период октобар-децембар 2020. године

Jавни позив за пружање угоститељских услуга за период октобар-децембар

Јавни позив за пружање услуга хотелског смјештаја за период jули-септембар 2020. године

Јавни позив за пружање угоститељских услуга за период Јули-септембар 2020. године

Јавни позив за пружање услуга стручног усавршавања за период јануар-март 2020. године

Јавни позив за пружање услуга хотелског смјештаја за период јануар-март 2020. године

Јавни позив за пружање угоститељских услуга за период јануар-март 2020. године