30.01.2018

Tarifne kvote

U Carinskoj tarifi otvorene su kvote u skladu sa zakonima BiH, Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica i Bosne i Hercegovine i važećim Protokolom, te  Sporazumom o slobodnoj trgovini između država Evropskog udruženja slobodne trgovine (države EFTA-e) i Bosne i Hercegovine.

Vijeće ministara BiH je donijelo dvije odluke o upravljanju tarifnim kvotama i u skladu s njima Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH vrši raspodjelu tarifnih kvota.

Izborom jednog od  ponuđenih linkova  na lijevoj strani možete ostvariti kompletan uvid u navedene  odluke te pronaći sve detaljne informacije o njihovoj primjeni.