30.01.2018

Тарифне квоте

У Царинској тарифи отворене су квоте у складу са законима БиХ, Споразумом о стабилизацији и придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица и Босне и Херцеговине и важећим Протоколом, те  Споразумом о слободној трговини између држава Европског удружења слободне трговине (државе EFTA-е) и Босне и Херцеговине.

Савјет министара БиХ је донио је двије одлуке о управљању тарифним квотама и у складу с њима Министарство спољне трговине и економских односа БиХ врши расподјелу тарифних квота.

Избором једног од  понуђених линкова  на лијевој страни можете остварити комплетан увид у наведене  одлуке те пронаћи све детаљне информације о њиховој примјени.