02.02.2018

Zakonodavstvo Bosne i Hercegovine

1. Zakon o prijenosu, regulatoru i operatoru sistema električne energije u BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 07/02)

  • Zakon o izmjenama Zakona o prijenosu, regulatoru i operatoru sistema električne energije u BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 13/03)
  • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prijenosu, regulatoru i operatoru sistema električne energije u BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 76/09)
  • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prijenosu regulatoru i operatoru sistema električne energije u BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 1/11)

2. Zakon o osnivanju Kompanije za prijenos električne energije u BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 35/04)

  • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Kompanije za prijenos električne energije u BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 76/09)
  • Zakon o izmjenama Zakona o osnivanju Kompanije za prijenos električne energije u BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 20/14)

3. Zakon o osnivanju Neovisnog operatora sistema za prijenosni sistem u BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 35/04)