30.06.2020

U okviru Projekta Američke agencije za međunarodni razvoj  “Investiranje u sektor energije” (U.S. Agency  for International Development Project Energy Investment Activity -USAID EIA Project)  u periodu 2015-2019. godina, izrađen je dokument Vodič za investitore u elektroenergetskom sektoru u Bosni i Hercegovini.

Vodič je prvi dokument ovakve vrste u BiH. Njegova osnovna namjena je da olakša novim (i postojećim) investitorima snalaženje u kompleksnom upravnom sistemu izdavanja dozvola kakav postoji u Bosni i Hercegovini.

Vodič za investitore sadrži sveobuhvatne informacije o potrebnim dozvolama za razvoj elektroenergetskih objekata i nadležnim institucijama za izdavanje dozvola na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini, osim za Distrikt Brčko BiH, kao i opis relevantnih procedura.

U izradi Vodiča učestvovali su predstavnici svih nadležnih institucija koje izdaju dozvole potrebne za izgradnju elektroenergetskih objekata u BiH, a koje su se odvijale u okviru glavne radne grupe i podgrupa za pojedine sektore.

Neke od informacija koje investitori mogu pronaći u ovom Vodiču su:

  • Pregled svih dozvola i nadležnih institucija za izdavanje pojedinih dozvola,
  • Šeme postupka izdavanja pojedinačnih dozvola,
  • Popratni dokumenti koji se prilažu uz zahtjev za izdavanje dozvola,
  • Opis postupka izdavanja dozvola,
  • Obaveze investitora,
  • Pravni lijekovi,
  • Kao i druge korisne informacije.

Vodič možete preuzeti ovdje.