Obavještenje o dodjeli ugovora br. BA-ASEPCP-GEF-QSBS-CS-18-05 za Projekat kontrole zagađenja životne sredine Jadranskog mora I

31.10.2018

U okviru realizacije Projekta kontrole zagađenja životne sredine Jadranskog mora I, koji se finansira sredstvima granta (GEF TF17727), i u skladu sa  instrukcijama Svjetske banke,  Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH objavljuje Dodjelu ugovora za studiju: “Studiju izvodljivosti za konceptualno rješenje za izgradnju regionalne sanitarne deponije za otpad iz opština Istočne Hercegovine – Gacko i Studija izvodljivosti za izgradnju transfer stanice u opštini Neum za pretovar otpada i njegov transport na regionalnu sanitarnu deponiju”, broj:BA-ASEPCP-GEF-QSBS-CS-18-05.

Dodjelu ugovora možete preuzeti ovdje.