JAVNI POZIVI

Obavještenje o dodjeli ugovora br. BA/FBIH-WBDRBMP-CQ-CS-19-03 za Projekat za upravljanje slivom rijeke Drine na Zapadnom Balkanu.

07.10.2019

U okviru realizacije Projekta upravljanja slivom rijeke Drine na Zapadnom Balkanu, koji se finansira sredstvima granta Globalnog fonda za životnu sredinu i Specijalnog fonda za klimatske promjene, i u skladu sa instrukcijama Svjetske banke, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH objavljuje Dodjelu ugovora za studiju:

“Revizija tehničke dokumentacije - Idejna rješenja i Idejni projekti”, broj:BA/FBIH-WBDRBMP-CQ-CS-19-03.

Dodjelu ugovora možete preuzeti ovdje.