JAVNI POZIVI

Poziv za dostavljanje komentara na predloženi koncept Reforme sistema poticaja za obnovljive izvore energije u Bosni i Hercegovini

08.07.2019

Bosna i Hercegovina ima izvrsnu dostupnost resursa za proizvodnju električne energiju iz hidro i solarne energije i energije vjetra kao i potencijal za proizvodnju energije iz biomase i biogasa. Iako su tehnološka poboljšanja u protekloj deceniji dovela do značajnog smanjenja troškova za proizvodnju električne energije iz ovih obnovljivih izvora energije (OIE), obezbjeđivanje poticaja je još uvijek bitno za stimuliranje širenja čiste i obnovljive energije u BiH. Jedan od glavnih izazova trenutnog sistema poticaja za OIE leži u dodjeli kvota na osnovu očekivanog potencijala i postavljenog pravog nivoa poticaja (FIT) po tehnologiji. Da bi se, sa jedne strane, izbjegla pretjerana subvencija tehnologija kao što je solarna energija te prilagodio sistem poticaja u skladu s potrebama i mogućim potencijalima u drugim tehnologijama, s druge strane, sveobuhvatna reforma sistema poticaja za OIE za električnu energiju u oba entiteta je neizbježna. Reforma stoga ne treba zanemariti iskustva iz drugih zemalja. S potrebnim proširenjem instalisanih kapaciteta OIE u svijetu pojavili su se novi izazovi, uključujući integraciju tržišta i mreže obnovljivih izvora energije zbog njihove intermitentne prirode i složenost u predviđanju rezultata proizvodnje.

 

Od početka 2018. godine, uz podršku Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), Radna grupa (RG), koja predstavlja različite administrativne i političke organe u BiH razvila je elemente nove sheme poticaja za OIE. Predložena reforma ima za cilj kako smanjenje troškova poticaja za obnovljive izvore energije tako i olakšavanje razvoja projekata obnovljivih izvora energije u potpuno liberaliziranom okruženju elektroenergetskog sektora.

 

U prvoj fazi projekta radna grupa analizirala je razne opcije sistema poticaja i na osnovu iste elaborirala je sveobuhvatni koncept za reformu sistema poticaja za OIE u BiH. Također, radna grupa dala je preporuke za tranzicijski put od trenutnog vertikalno integrisanog elektroenergetskog sistema do potpuno liberaliziranog tržišta u BiH. Trenutno se radi na detaljima i parametrima za administrativnu implementaciju reforme, uključujući i nacrt zakonodavstva za donošenje političkih odluka. Planirano je da reforma i odnosni zakoni budu usvojeni do kraja 2020. godine, te da stupe na snagu početkom 2021. godine.

 

Kako bi se poboljšala diskusija sa javnošću i prikupile povratne informacije o predloženom konceptu reforme kao dio procesa preliminarnih konsultacija biće dostupni privremeni radni materijali koji objašnjavaju glavne predložene karakteristike reforme sistema poticaja za OIE, i to:

 

-        Proces evaluacije i izbor opcija za reformu opisani su u Finalnom izvještaju faze A Reforme sistema poticaja za obnovljive izvore energije u Bosni i Hercegovini. Finalni izvještaj se može preuzeti ovdje.Dodatno, Sažetak prijedloga koncepta za reformu sistema poticaja za obnovljive izvore energije u Bosni i Hercegovini može se preuzeti ovdje,a engleska verzija se može preuzeti ovdje.

 

-        Sažetak prezentacije koja pruža detaljnije karakteristike koncepta za reformu sistema poticaja za obnovljivih izvora energije u Bosni i Hercegovini, kao što su predložene granice poticaja, može se preuzeti ovdje.

Imajući u vidu navedeno, pozivamo sve zainteresovane strane da dostave svoja pitanja i komentare na predloženi koncept reforme sistema poticaja za obnovljive izvore energije u BiH na email: sanja.kapetina@mvteo.gov.ba do 15. septembra 2019. godine.

 

Relevantna pitanja i odgovori će se redovno ažurirati i objavljivati u okviru odgovarajućeg dokumenta za pitanja i odgovore (Q&A dokument) koji možete preuzeti ovdje.Prva pitanja i odgovori iz prethodnih preliminarnih konsultacija su već ubačeni u dokument i služe za dodatno objašnjenje zainteresovanoj strani.