Poziv za dostavljanje iskaza interesa br. BA/FBIH-WBDRBMP-CQ-CS-19-03 za Projekat upravljanja slivom rijeke Drine na Zapadnom Balkanu.

24.05.2019

U okviru realizacije Projekta upravljanja slivom rijeke Drine na Zapadnom Balkanu, koji se finansira sredstvima granta Globalnog fonda za životnu sredinu (GEF) i Specijalnog fonda za klimatske promjene (SCCF), i u skladu sa instrukcijama Svjetske banke, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH objavljuje Poziv za dostavljanje iskaza interesa za studiju:

„Revizija tehničke dokumentacije - Idejna rješenja i Idejni projekti“, broj:BA/FBIH-WBDRBMP-CQ-CS-19-03

Poziv možete preuzeti ovdje.