30.01.2018

Sporazum između Evropske unije i Bosne i Hercegovine o učešću Bosne i Hercegovine u Programu Unije „Konkurentnost preduzeća i malih i srednjih preduzeća (COSME) (2014-2020)“

Opći ciljevi Programa su: 

- jačanje konkurentnosti i održivosti poduzeća,  posebno malih i srednjih preduzeća,

- podsticanje kulture preduzetništva i promoviranje osnivanja i rasta malih i srednjih preduzeća.

Ostvarivanje općih ciljeva Programa postići će se realiziranjem posebnih ciljeva, i to:

- unaprjeđenjem  pristupa finansijskim sredstvima za mala i srednja preduzeća u formi dionica/udjela i kredita,

- unaprjeđenjem pristupa tržištima Evropske unije kao i na globalnom nivou,

- poboljšanjem okvirnih uvjeta za konkurentnost i održivost preduzeća, posebno malih i srednjih preduzeća, uključujući ona u sektoru turizma, i

- promoviranjem preduzetništva i poduzetničke kulture.

Glavni korisnici Programa COSME:

- preduzetnici, posebno u malim i srednjim preduzećima, će imati koristi obzirom na olakšan pristup fondovima za razvoj, konsolidaciji i rastu njihovih preduzeća,

- građani koji žele osnovati svoj biznis (samo-uposleni) i koji su suočeni s poteškoćama u procesu uspostave njihovog vlastitog poslovanja, npr. mladi i žene preduzetnice.

Kao specifičnu aktivnost Programa, Evropska komisija je dala podršku Evropskoj preduzetničkoj mreži (EEN), u smislu usluga poslovne podrške  malim i srednjim preduzećima.

Ukupan budžet Programa za period 2014-2020 iznosi 2,298 milijardi eura.

Od 1.1.2016. godnine Bosna i Hercegovina učestvuje u Programu.