30.01.2018

Ocjenjivanje usklađenosti

Prema definiciji iz standarda EN ISO/IEC 17000, ocjenjivanje usklađenosti je dokazivanje da su ispunjeni specificirani zahtjevi koji se odnose na proizvod, proces, sistem, osobu ili tijelo. Proizvođači mogu staviti na tržište samo proizvode za koje je provedena procedura ocjenjivanja usklađenosti, čime se dokazuje da su ispunjeni svi zahtjevi koje propisuje legislativa.

Postupci ocjenjivanja usklađenosti su navedeni u članu 11. Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanje usklađenosti („Službeni glasnik BiH“, broj 45/04).

Više informacija o tijelima za ocjenjivanje usklađenosti, postupku imenovanja/ovlašćivanja i zahtjeva koje moraju ispunjavati su navedeni u članu 12. Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanje usklađenosti („Službeni glasnik BiH“, broj 45/04), odnosno u naredbama kojima se transponuju direktive EU u domaće zakonodavstvo.

Shodno naprijed citiranom članu Zakona, ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine imenuje/ovlašćuje tijela za ocjenjivanje usklađenosti. Akreditacija predstavlja važnu pretpostavku u procesu imenovanja. U suprotnom, u obzir se uzimaju pravila slična akreditaciji koja odobri Komitet za tehničke propise Bosne i Hercegovine.

Postupak priznavanja dokumenata i znakova usklađenosti izdatih u inostranstvu je propisan Odlukom o uslovima i načinu priznavanja dokumenata i znakova usklađenosti izdatih u inostranstvu („Službeni glasnik BiH“, broj 107/10).

Više informacija o tijelima za ocjenjivanje usklađenosti i postupku priznavanja inostranih dokumenta i znakova usklađenosti možete dobiti u Odjelu za ocjenjivanje usklađenosti.