30.01.2018

Brankica Pandurević, pomoćnik ministra

Adresa: Musala 9, Sarajevo 71000, Bosna i Hercegovina
Tel.: + 387 33 552 541

Fax: + 387 33 552 512
e-mail: brankica.pandurevic@mvteo.gov.ba


Nadležnosti:

 • Makroekonomske analize i prognoze ekonomskog razvoja BiH
 • Saradnja sa međunarodnim institucijama i organizacijama
 • Saradnja s domaćim i stranim naučno-istraživačkim institucijama
 • Priprema ugovora, sporazuma i drugih akata za projekte i programe ekonomske obnove i razvoja
 • Programi i projekti bilateralnih i multilateralnih donacija i kredita za ekonomsku obnovu i razvoj
 • Koordinacija međunarodne ekonomske pomoći BiH izuzev dijela koji se odnosi na pomoć Evropske unije
 • Priprema bilaterarnih i multilateralnih sporazuma i drugih akata vezano za ekonomsku obnovu i razvoj BiH
 • Razvoj poduzetništva
 • Podrška razvoju malih i srednjih poduzeća
 • Promocija malih i srednjih poduzeća
 • Izrada prednacrta, nacrta i prijedloga zakona, drugih propisa iz predmetne oblasti
 • Izrada tehničkih propisa usvajanjem direktiva novog pristupa EU u domaće zakonodavstvo
 • Ocjenjivanje usklađenosti proizvoda sa zahtjevima iz propisa koji su na snazi u BiH
 • Imenovanje tijela za ocjenjivanje usklađenosti
 • Davanje stručnih obavještenja i pravnih mišljenja iz oblasti nadzora nad tržištem, zaštite potrošača i konkurencije.

Kontakti Odjela

Odjel za poduzetništvo:

Edita Perić, šef Odjela

Tel. : + 387 33 264 475
Fax : + 387 33 552 512
e-mail: edita.peric@mvteo.gov.ba

Odjel za tehničke propise

Sead Talović, šef Odjela 

Tel. : + 387 33 264 466
Fax : + 387 33 552 512
e-mail: sead.talovic@mvteo.gov.ba

Odjel za ocjenjivanje usklađenosti

Tajana Bambarez, šef Odjela

Tel. : + 387 33 445 193
Fax: + 387 33 552 512
e-mail: tajana.bambarez@mvteo.gov.ba

Odjel za nadzor nad tržištem, zaštitu potrošača i konkurenciju

Samir Sabljica, šef Odjela

Tel. : + 387 33 263 166 
Fax: + 387 33 552 512
e-mail: samir.sabljica@mvteo.gov.ba