06.02.2018

SBA - Small Business Act for Europe (Zakon o malom biznisu za Evropu)

SBA – Small Business Act for Europe (Zakon o malom biznisu za Evropu) je Evropski dokument  koji osigurava širok raspon pro-poduzetničkih mjera kao vodič u kreiranju i implementaciji politika za mala i srednja poduzeća (MSP politika) zasnovanih na dobroj praksi, a podržanih od strane EU i OECD. MSP Politike istovremeno potiču promjene u ekonomskoj strukturi i poboljšanjima u poslovnoj klimi uopće i potencijalnom rastu poduzeća pojedinačno.

Indeks Politika za MSP: Zapadni Balkan i Turska 2019 – Procjenjuje implementaciju SBA (Zakona o malom biznisu za Evropu) i rezultat je aktivnosti koje provodi sedam privreda koje su u procesu pridruživanja EU (Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo*,Makedonija, Crna Gora, Srbija i Turska), OECD, Evropske komisije (DG GROW), ETF (Evropske Trening Fondacije) i EBRD (Evropske Banke za Rekonstrukciju i Razvoj).

Tematska poglavlja se sačinjavaju uz odgovornost uključenih  različitih partnerskih organizacija.

OECD je nadležan za:

D.2,  Bankrot,

D.3,  Institucionalni okvir,

D.4,  Poslovno okruženje,

D.5a, Usluge podrške biznisu,

D.8b, Inovacije,

D.9,   MSP zelena ekonomija i

D.10,  Internacionalizacija.

Evropska komisija uređuje poglavlja koja se odnose na;

D.5b, Javne nabavke i

D.7,  Tehničke standarde.

EBRD je u nadležnosti za D.6, Pristup finansijama.

ETF uređuje;

D.1 Poduzetničko učenje i žensko poduzetništvo i

D.8a, MSP vještine.

SBA procjena se sada provodi po peti put , nakon procjena u 2006, 2009, 2012. i 2015. godini. Ova peta procjena treba da osigura, ne samo trenutno stanje politika razvoja MSP u svih sedam ekonomija, nego da izvrši dublji uvid u provedbu politika.

Indeks Politika za MSP procjenjuje napredak u provedbi 10 principa SBA (12 dimenzija) i upoređuje razvoj politika i preostalih izazova u regiji, a istovremeno osigurava vodič za reforme u svakoj ekonomiji.

Indeks Politika za MSP procjenjuje kvantitativne, a ujedno i kvalitativne indikatore. Kvalitativni indikatori procjenjuju put razvoja politika u određenoj oblasti, uz korištenje sistema ocjenjivanja od 1-5, gdje je ocjena 1 najlošiji rezultat, a ocjena 5, najbolji.

Glavni cilj Indeksa Politika za MSP jeste da osigura vladama okvir za procjenu politika koje imaju za cilj razvoj MSP. Indeks razlučuje snagu i slabosti u kreiranju politika, provedbi, praćenju i evaluaciji istih. Indeks Politika za MSP ima za cilj da da podršku vladama u postavljanju i definiranju ciljeva za razvoj politika MSP i strateške prioritete u cilju daljeg poboljšanja njihovog poslovnog okruženja.

Sadašnji ciklus SBA procjene počeo je 12. i 13. septembra 2017. godine predstavljanjem novoga SBA Upitnika SBA koordinatorima iz zemalja Zapadnog Balkana. Nastavak procesa planiran je za 08. novembar tekuće godine sastankom predstavnika OECD (i partnerskih organizacija) u Sarajevu.

Proces SBA izvještavanja nastaviti će se sastankom kojeg organizira nacionalni SBA koordinator u Bosni i Hercegovini, a koji će se održati u drugoj polovici novembra 2017. godine, odnosno dostavljanjem popunjenoga Upitnika OECD-u, 01. februara 2018. godine.