06.02.2018

Competitiveness Outlook

Regionalni koordinacijski sastanak, na kojem je otpočeo proces popunjavanja upitnika za procjenu 17 dimenzija kojima se mjeri konkurentnost privrede zemalja Zapadnog Balkana je održan 03. oktobra 2016. godine u sjedištu OECD u Parizu i okupio je, pored domaćina, predstavnika OECD, organizacija koje su uključene u proces, imenovane nacionalne koordinatore za Competitiveness Outlook, kao i predstavnike nacionalnih statističkih agencija.

Predstavnik Bosne i Hercegovine, pomoćnik ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, Dragan Milović imenovani je nacionalni koordinator na projektu Competitiveness Outlook.

Glavni sastanak za početak projekta: Competitiveness Ooutlook u Bosni i Hercegovini, održan je u Sarajevu 18. novembra 2016. uz  prisustvo odgovornih kontakta za svaku dimenziju. Učesnici sastanka u Sarajevu su bili predstavnici relevantnih resornih ministarstava na centralnom nivou i nivou entiteta, predstavnici agencija za statistiku na centralnom nivou i nivou entiteta, kao i predstavnici Centralne banke.

Događaj je obuhvatio uvodni dio kojemu su  slijedili  tehnički sastanci između koordinatora dimenzija iz resornih ministarstava i OECD eksperta.

Regionalni koordinacijski sastanak, održan je u Parizu 09. marta 2017. godine i imao je za cilj informirati predstavnike svih zemalja učesnika u implementaciji CO, o trenutnom stanju realizacije Programa, kao i o pripremama za „Reconciliation meeting“ na kojemu će se pripremiti zajednička procjena, od strane vlasti i neovisnih eksperata.