01.02.2018

Drugi/ostali dokumenti iz nadležnosti Odjela za bilateralne trgovinske odnose

Država

Naziv dokumenta

Datum potpisivanja i stupanja na snagu

Dokument u PDF-u

KINA

Memorandum o razumijevanju između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Narodne Republike Kine o saradnji u okviru Inicijative ekonomskog pojasa puta svile i pomorskog puta svile za 21. vijek

14.05.2017.

pdf icon

SLOVENIJA

Zajednička deklaracija Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Slovenije o ekonomskoj saradnji na trećim tržištima

10. 10 2016.

pdf icon

SRBIJA

Memorandum o razumijevanju između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Srbije o ekonomskoj saradnji na trećim tržištima

26.09.2014.

pdf icon

TURSKA

 

Deklaracija o ekonomskoj i trgovinskoj saradnji između Bosne i Hercegovine, Republike Turske i Republike Srbije

14. 05 2013.

pdf icon

Uputstvo za poslovne zajednice Bosne i Hercegovine i Republike Srbije o načinu korištenja pomoći turskih trgovinskih savjetnika i atašea širom svijeta

 

pdf icon

Odluku o primjeni tarifnih kvota na uvoz određenih poljoprivrednih proizvoda porijeklom iz Bosne i Hercegovine

pdf icon
Pravilnik o dodjeli kvota pdf icon