31.01.2018

efta_map
efta
Sporazum o slobodnoj trgovini između Bosne i Hercegovine i Evropskog udruženja slobodne trgovine (EFTA)

Sporazum o slobodnoj trgovini između Bosne i Hercegovine i država Evropskog udruženja slobodne trgovine (EFTA) potpisan je 24. juna 2013. godine u Trondheimu (Norveška).

Sporazum je stupio na snagu 1. januara 2015. godine.

Evropsko udruženje slobodne trgovine (EFTA) predstavlja asocijaciju koja ujedinjuje tržišta Švicarske, Norveške, Islanda i Lihtenštajna u oblasti trgovine, uspostavljenu s ciljem da osigura okvir za liberalizaciju trgovine robom među njenim članicama.

Pored međusobne liberalizacije trgovine tri zemlje EFTA-e, Island, Lihtenštajn i Norveška, od 1994. godine imaju Sporazum o Evropskom ekonomskom prostoru (EEA) sa EU koji predviđa  uključivanje zakonodavstva EU-a koji pokriva četiri slobode - slobodu kretanja roba, usluga, radne snage i kapitala – u 31 državi (28 članica EU + 3 EFTA članice). Švicarska formalno nije dio EEA Sporazuma, ali ima bilateralni sporazum sa EU koji u suštini također podrazumjeva harmonizaciju zakodavstva.

Pored toga, zemlje EFTA-e su, zaključivanjem brojnih sporazuma o slobodnoj trgovini s trećim zemljama širom svijeta, stvorile jednu od najvećih svjetskih mreža slobodne trgovine.

Bosna i Hercegovina je sa državama EFTA-e zaključila asimetričan sporazum, što podrazumijeva da EFTA strana danom stupanja na snagu Sporazuma ukine sve carinske dadžbine na uvoz industrijskih  kao i  prerađenih poljoprivrednih proizvoda i ribe porijeklom iz Bosne i Hercegovine, a da Bosna i Hercegovina u određenom prijelaznom periodu izvrši snižavanje svojih carinskih dadžbina.

Dodatni sporazumi o trgovini poljoprivrdnim proizvodima između svake članice EFTA-e i BiH su sastavni dio instrumenata uspostavljanja zone slobodne trgovine.

Evropsko udruženje slobodne trgovine (EFTA): http://efta.int/