FILTRIRANJE PRIKAZA

31.01.2018

Prijava barijera

Na sastanku Pododbora za tehničke i necarinske barijere u trgovini održanom 2. i 3. juna 2011. godine u Sarajevu podržan je Obrazac za prijavu necarinskih barijere, koji je zvanično usvojen na sastanku Radne grupe za tehničke i necarinske barijere u trgovini CEFTA Foruma komora održanom 1. juna 2011. godine u Sarajevu.

Prikupljanje, evidentiranje i analiziranje necarinskih barijera sa kojima se bh. privrednici susreću prilikom izvoza u CEFTA Strane vrši se putem komora (Vanjskotrgovinska komora BiH ), koje popunjen i ovjeren Obrazac za prijavu necarinskih barijera dostavljaju Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH na osnovu čega se pokreće dogovorena procedura za uklanjanje barijera u okviru CEFTA struktura i kroz bilateralne konsultacije.