03.04.2018

Vanjskotrgovinski promet oružja, vojne opreme i robe posebne namjene

Uslovi i procedure za izvoz oružja, vojne opreme i roba posebne namjene propisani su Zakonom o kontroli vanjskotrgovinskog prometa oružja, vojne opreme i roba posebne namjene ("Službeni glasnik BiH", brој 53/16) i Uputom o uslovima i postupku za izdavanje isprava za vanjskotrgovinski promet oružja, vojne opreme i roba posebne namjene ("Službeni glasnik BiH", brој69/17).

Sva lica koja se bave vanjskotrgovinskim prometom roba i usluga navedenih u Zajedničkoj listi oružja i vojne opreme i Listi robe posebne namjene dužna su Ministarstvu podnijeti zahtjev za upis u Registar. Postupak registracije propisan je Pravilnikom o vođenju registra lica vanjskotrgovinskog prometa oružja, vojne opreme i robe posebne namjene (“Službeni glasnik BiH“, brој 68/17).

Ministarstvo ažurira i objavljuje Zajedničku listu oružja i vojne opreme („Službeni glasnik BiH“, brој 6/17). Ova Lista je prijevod Zajedničke vojne liste Evropske unije (COMMON MILITARY LIST OF THE EUROPEAN UNION) usvojene od strane Vijeća 09. februara 2015. godine (oprema obuhvaćena Zajedničkim stanovištem Vijeća 2008/944/CFSP, o utvrđivanju zajedničkih pravila kontrole izvoza vojne tehnologije i opreme). 

Ministarstvo uz konsultacije s nadležnim državnim, entitetskim odnosno kantonalnim ministarstvima i organima Brčko Distrikta  Bosne i Hercegovine, donosi i objavljuje u „Službenom glasniku“ Listu roba posebne namjene. Robe posebne namjene su nevojna sredstva za komercijalne svrhe koja nisu navedena na Zajedničkoj listi vojne opreme ili na Listi roba dvojne namjene („Službeni glasnik BiH“, br. 25/17).

Ministarstvo izdaje sljedeće isprave i to:

a)      Dozvolu za izvoz, uvoz i brokering oružja i vojne opreme navedenih u Zajedničkoj listi oružja i vojne opreme, dozvolu za izvoz robe posebne namjene navedene u Listi proizvoda posebne namjene, te dozvolu za izvoz i uvoz usluga u vezi s oružjem i vojnom opremom. Dozvole mogu biti: individualne (pojedinačne) dozvole i globalne dozvole,

b)      Uvoznu dozvolu za robu posebne namjene,

c)      Međunarodni uvozni certifikat,

d)      Uvjerenje o krajnjem korisniku, i

e)      Potvrdu o prijemu robe.

Kompletan uvid u navedeno, kao i preuzimanje potrebnih obrazaca, možete ostvariti izborom podmenija na lijevoj strani.