30.01.2018

Vanjskotrgovinske mjere zaštite domaće proizvodnje od prekomjernog, dampinškog i subvencioniranog uvoza

Zakonom o vanjskotrgovinskoj politici Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH”,  broj 7/98 i 35/04) i provedbenim aktima donesenim na osnovu ovog Zakona, predviđeni su mehanizmi, odnosno vanjskotrgovinske mjere zaštite domaće proizvodnje od prekomjernog, dampinškog i subvencioniranog uvoza.

Vijeće ministara BiH je usvojilo dvije Odluke koje su u skladu s međunarodnim principima trgovine ustanovljenim u okviru Svjetske trgovinske organizacije –STO i u skladu sa sporazumima o slobodnoj trgovini bilo bilateralnim, bilo regionalnim-CEFTA, SSP, i to:

a)       Odluku o mjerama zaštite domaće proizvodnje od prekomjernog uvoza („Službeni glasnik BiH”, broj 30/02 i 16/10), kojom su utvrđeni uslovi i postupci za uvođenje vanjskotrgovinskih mjera zaštite domaće proizvodnje od prekomjernog uvoza robe, ukoliko se utvrdi da se roba uvozi u toliko povećanim količinama, bilo u apsolutnom ili relativnom iznosu u odnosu na domaću proizvodnju i pod takvim uslovima, pod kojima se nanosi ili prijeti opasnost od nanošenja ozbiljne štete domaćoj proizvodnji.

Shodno ovoj Odluci, domaći proizvođači (oni čiji zajednički obim proizvodnje istih ili sličnih proizvoda unutar BiH predstavlja veći dio domaće proizvodnje) mogu  ovom Ministarstvu podnijeti prijedlog za pokretanje prethodnog postupka po proceduri u kojoj je neophodno, prema kriterijima, decidno propisanim ovom Odlukom, činjenicama i pokazateljima nedvosmisleno dokazati da je bilo prekomjernog uvoza i da je isti realiziran pod takvim uslovima da je prouzrokovao ozbiljnu štetu ili prijeti da nanese ozbiljnu štetu domaćoj proizvodnji.

b)      Odluku o postupku i načinu utvrđivanja antidampinške i kompenzatorne dažbine („Službeni glasnik BiH”, broj: 77/05, 16/10 i 103/13) kojom je propisan postupak i način utvrđivanja postojanja dampinškog i subvencioniranog uvoza, znatne štete koju prouzrokuje takav uvoz domaćoj proizvodnji iste ili slične robe i uvođenje zaštitnih mjera u vidu antidampinške i kompenzatorne dažbine.

Shodno ovoj Odluci, zahtjev za propisivanje antidampiške, odnosno kompenzatorne dažbine treba biti podnesen od strane proizvođača čiji obim proizvodnje istih ili sličnih proizvoda iznosi više od 50% ukupne proizvodnje istog ili sličnog proizvoda u BiH.

Imajući u vidu navedene propise, uvođenje vanjskotrgovinskih mjera zaštite domaće proizvodnje od prekomjernog, dampinškog i subvencioniranog uvoza moguće je tek nakon što ovo Ministarstvo provede decidno propisanu proceduru i na bazi prikupljenih podataka i dokaza nedvosmisleno utvrdi postojanje direktne uzročne veze između prekomjernog uvoza, dampinškog i subvencioniranog uvoza i štete koju je takav uvoz nanio domaćoj proizvodnji. Tek tada ovo Ministarstvo može pripremiti izvještaj s nalazom o stanju domaće proizvodnje i isti, uz prethodno pribavljeno mišljenje nadležnih ministarstava entiteta i Vanjskotrgovinske komore BiH, podnijeti Vijeću ministara BiH na odlučivanje i eventualno uvođenje zaštitnih mjera.