03.04.2018

Potvrda o prijemu robe sa Zajedničke liste oružja i vojne opreme

Potvrdu o prijemu robe sa Zajedničke liste oružja i vojne opreme (Delivery Verification Certificate), na osnovu realizirane dozvole o uvozu u BiH, izdaje Ministarstvo u svrhu potvrđivanja da je roba stigla na krajnje odredište navedeno u dozvoli.

Obrazac zahtjeva za izdavanje Potvrde o prijemu robe možete preuzeti ovdje. Potrebna dokumentacija, takse/naknade koje je potrebno uplatiti kao i ostale informacije vezane za ovaj administrativni postupak nalaze se ovdje