03.04.2018

Roba dvojne namjene

- Dozvole za izvoz, provoz brokering i tehničku pomoć

- Međunarodni uvozni certifikat

- Potvrda o prijemu robe dvojne namjene

Gore navedene isprave izdaju se u skladu sa Zakonom o kontroli vanjskotrgovinskog prometa robe dvojne namjene „Službeni glasnik BiH“, br. 53/16), Listi robe dvojne namjene („Službeni glasnik BiH“, broj 9/17 i  Uputi o uslovima i postupku izdavanja isprava u vanjskotrgovinskom prometu roba dvojne namjene („Službeni glasnik BiH“, br. 12/17 („Službeni glasnik BiH“, br. 12/17).

Potrebne informacije pri podnošenju zahtjeva, takse/naknade koje je potrebno uplatiti, potrebna dokumentacija i ostale informacije vezane za ovaj administrativni postupak nalaze se ovdjeObrazac zahtjeva možete preuzeti ovdje.

Prekursori za droge

- Dozvole za obavljanje djelatnosti s prekursorima (izrada, promet, korištenje)

- Dozvole za uvoz, izvoz i provoz prekursora

Dozvole za obavljanje djelatnosti s prekursorima navedenim u Tablici IV: Prekursori (Supstance koje se mogu upotrijebiti u pravljenju opojne droge) („Službeni glasnik BiH“, br. 8/06 i 103/08) izdaju se u skladu sa Zakonom o sprječavanju i suzbijanju zloupotrebe opojnih droga („Službeni glasnik BiH“, broj 8/06). 

Dozvole za uvoz, izvoz i provoz prekursora izdaju se u skladu sa Zakonom o sprječavanju i suzbijanju zloupotrebe opojnih droga („Službeni glasnik BiH“, broj 8/06 ).  

Obrazac zahtjeva možete preuzeti ovdje.

Provođenje Konvencije o zabrani hemijskog oružja (CWC) 

Dostava podataka za aktivnosti s hemikalijama iz Aneksa o hemikalijama CWC vrši se u skladu sa Zakonom  o provođenju Konvencije o zabrani razvoja, proizvodnje, gomilanja i upotrebe hemijskog oružja i o njegovom uništavanju („Službeni glasnik BiH“, br. 15/06 i 72/13) i Uputi o obavezi i obimu dostave podataka za aktivnosti s hemikalijama iz Aneksa o hemikalijama.

Obrazac zahtjeva za dostavu podataka nalazi se ovdje.