30.01.2018

Sektor za vanjskotrgovinsku politiku i strana ulaganja

Dragiša Mekić, pomoćnik ministra

Adresa: Musala 9, Sarajevo 71000, Bosna i Hercegovina
Tel.: + 387  33 220 546
Fax: + 387  33 552 512
e-mail: dragisa.mekic@mvteo.gov.ba

Nadležnosti:

 • Registracija predstavništva;
 • Režimi uvoza i izvoza (dozvole za izvoz umjetnina i šećera);
 • Vanjskotrgovinske mjere zaštite domaće proizvodnje od prekomjernog, dampiškog i subvencioniranog uvoza;
 • Prikupljanje i obrada podataka o registriranim stranim ulaganjima i izvještavanje o tokovima direktnih stranih ulaganja u Bosni i Hercegovini;
 • Analiza pravnog okvira kroz vođenje procjene efekata promjene propisa pri donošenju novih politika i zakona kojim je regulirana oblast direktnih stranih ulaganja u Bosni i Hercegovini;
 • Registracija pravnih lica za obavljanje poslova vanjske trgovine kontroliranom robom;
 • Prijem zahtjeva i izdavanje pojedinačnih dozvola;
 • Izdavanje Uvjerenja o krajnjem korisniku, Međunarodnog uvoznog sertifikata i drugih dokumenata koji prate vanjsku trgovinu kontroliranom robom;
 • Registracija pravnih lica kojа se bave proizvodnjom naoružanja i vojnom opremom;
 • Obilježavanje malog oružja, lakog naoružanja i pripadajuće municije;
 • Promocija i unapređenje izvoza roba i usluga;
 • Izrada Prijedloga odluka vezano za organizaciju sajmova u zemlji i inostranstvu;
 • Funkcija Sekretarijata Izvoznog vijeća BiH;
 • Koordinacija aktivnosti iz nadležnosti Ministarstva koje se odnose na proces evropskih integracija u Bosni i Hercegovini

Kontakti Odjela 

Odjel za vanjskotrgovinsku politiku i kontrolu i zaštitne mjere

Faris Godinjak, šef Odjela

Tel. : + 387 33 204 772
Fax : + 387 33 552 512
e-mail: faris.godinjak@mvteo.gov.ba

Odjel za politiku stranih ulaganja i unapređenje investicione klime

Zehra Selimović, šef Odjela

Tel. : + 387 33 208 101
Fax: + 387 33 552 512
e-mail: zehra.selimovic@mvteo.gov.ba

Odjel za kontrolu vanjskotrgovinskog prometa strateških roba 

Marijana Milić, šef Odjela

Tel. : + 387 33 227 083
Fax : + 387 33 552 512
e-mail: marijana.milic@mvteo.gov.ba

Odjel za za reguliranje oblasti proizvodnje oružja 

Damir Karahodžić, šef Odjela

Tel. : + 387 33 551 525
Fax : + 387 33 552 512
e-mail: damir.karahodzic@mvteo.gov.ba

Odjel za unapređenje i promociju izvoza

Gordan Raspudić, šef Odjela

Tel. : + 387 33 262 186
Fax : + 387 33 552 512
e-mail: gordan.raspudic@mvteo.gov.ba

Odjel za evropske integracije

Mirjana Begović, šef Odjela

Tel. : + 387 33 262 145
Fax : + 387 33 552 512
e-mail: mirjana.begovic@mvteo.gov.ba