03.04.2018

Prijem zahtjeva i izdavanje dozvola

Uslovi i procedure za izvoz i uvoz oružja, vojne opreme i robe posebne namjene, brokering i provoz oružja i vojne opreme, te izvoz i uvoz usluga u vezi s oružjem i vojnom opremom propisane su Zakonom o kontroli vanjskotrgovinskog prometa oružja, vojne opreme i robe posebne namjene ("Službeni glasnik BiH", br. 53/16) i Uputom o uslovima i postupku za izdavanje isprava u vanjskotrgovinskom prometu oružja, vojne opreme i robe posebne namjene ("Službeni glasnik BiH", br. 69/17).

Ministarstvo izdaje sljedeće isprave i to:

-          Individualne Dozvole za izvoz, uvoz, brokering oružja i vojne opreme i izvoz i uvoz usluga u vezi s oružjem i vojnom opremom

Izvoz i uvoz oružja i vojne opreme, brokering te izvoz i uvoz usluga u vezi s oružjem i vojnom opremom može se obavljati samo na osnovu dozvole za izvoz, uvoz, brokering oružja i vojne opreme i izvoz i uvoz usluga u vezi s oružjem i vojnom opremom.

Obrazac zahtjeva za izdavanje dozvole možete preuzeti ovdje. Potrebna dokumentacija, takse/naknade koje je potrebno uplatiti kao i ostale informacije vezane za ovaj administrativni postupak nalaze se ovdje.  

Oružje i vojna oprema podrazumijeva sve pozicije navedene na Zajedničkoj vojnoj listi Evropske unije, koja sadrži opremu obuhvaćenu Zajedničkim stavom Vijeća Evropske unije 2008/944/CFSP kojim se utvrđuju zajednička pravila postupanja kod kontrole izvoza vojne tehnologije i opreme. Ministarstvo ažurira i objavljuje u Službenom glasniku Zajedničku listu oružja i vojne opreme ("Službeni glasnik BiH", br. 6/17).

Lista oružja i vojne opreme nalazi se ovdje

- Individualne Dozvole za izvoz/uvoz robe posebne namjene

Izvoz i uvoz roba koje se po svojim karakteristikama svrstavaju na Listu roba posebne namjene može se obavljati samo na osnovu Dozvole za izvoz i uvoz robe posebne namjene.

Obrazac zahtjeva za izdavanje dozvole možete preuzeti ovdje. Potrebna dokumentacija, takse/naknade koje je potrebno uplatiti kao i ostale informacije vezane za ovaj administrativni postupak nalaze se ovdje

Robe posebne namjene su nevojna sredstva za komercijalne svrhe, koja zbog svojih karakteristika mogu ugroziti život i zdravlje ljudi, materijalna dobra i okolis, odnosno sigurnost BiH.  Ministarstvo, uz konsultacije s nadležnim državnim, entitetskim odnosno kantonalnim ministarstvima i organima Brčko Distrikta  Bosne i Hercegovine, donosi i obajvljuje u Službenom glasniku Listu roba posebne namjene („Službeni glasnik BiH“. br. 25/17).

Lista roba posebne namjene nalazi se ovdje .