30.01.2018

Promocija izvoza

Sektor za vanjskotrgovinsku politiku i strana ulaganja bavi se promocijom izvoza, te predlaže mjere i priprema dokumenta koja se odnose na oblast promocije i unaprjeđenje izvoza roba i usluga. Također, obavlja poslove oko dodjele finansijskih sredstava privrednicima za podršku održavanju sajmova u zemlji i inostranstvu, te učestvuje u radu Asocijacija privrednih subjekata u okviru Vanjskotrgovinske komore BiH s ciljem pomaganja u rješavanju konkretnih problema privrednika /izvoznika.  

Također, obavlja funkciju Sekretarijata Izvoznog vijeća BiH, tijelo formirano Odlukom Vijeća ministara BiH (Odluka o organizaciji i djelatnostima Vijeća za poticanje izvoza BiH„ Službeni glasnik BiH“, br. 98/06 i 56/09) koje čini sedam predstavnika državnih i entitetskih institucija i sedam predstavnika izvozno orijentiranih kompanija.