30.01.2018

Registracija pravnih lica koja se bave proizvodnjom naoružanja i vojnom opremom

- Registracije i izdavanje dozvola pravnim licima koja se bave proizvodnjom i remontom oružja i vojne opreme;

- Vođenje Centralnog registra o pravnim licima kojim je izdata dozvola za proizvodnju oružja i vojne opreme

  Zakon o proizvodnji naoružanja i vojne opreme (“Službeni glasnik BiH”, br. 9/04 i 25/09);

- Uputa o inspekcijskom nadzoru u proizvodnji i remontu naoružanja i vojne opreme (“Službeni glasnik BiH”, broj 36/04);

- Uputa o načinu obavljanja stalnog nadzora i izvještavanju u proizvodnji i remontu naoružanja i vojne opreme (“Službeni glasnik BiH”, broj 36/04);

- Uputa o proceduri izdavanja dozvola pravnim licima za proizvodnju i remont naoružanja i vojne opreme i načinu vođenja evidencije u Centralnom registru (“Službeni glasnik BiH”, broj 36/04).