30.01.2018

export_import

Vanjskotrgovinska politika i strana ulaganja

Vanjskotrgovinska politika predstavlja skup aktivnosti kojima jedna zemlja regulira oblast razmjene roba i usluga s inostranstvom, upotrebom različitih mjera i instrumenata, a sve s ciljem unaprjeđenja konkurentnosti privrede na svjetskom tržištu i uključivanja u međunarodnu podjelu rada.

Sektor za vanjskotrgovinsku politiku i strana ulaganja, na osnovu nadležnosti koje su propisane Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva, obavlja poslove koji su raspoređeni u šest odjela.

U okviru Odjela za vanjskotrgovinsku politiku, kontrolu i zaštitne mjere se, između ostalog, obavljaju i poslovi upravnog rješavanja koji obuhvataju: regulativne mјere izvoza i uvoza roba i usluga; poslove vezane za režime izvoza i uvoza roba i usluga (dozvole, kvote, kontigente, detašmane i sl.); regulativne i druge aktivnosti vezane za više oblike ekonomske saradnje s inostranim partnerima kao i provođenje propisa vezanih za zaštitu domaće proizvodnje.

Pored gore navedenih aktivnosti, Sektor kroz rad Odjela za politiku stranih ulaganja i unaprjeđenje investicijske klime provodi i politiku stranih ulaganja kroz otklanjanje regulatornih i administrativnih prepreka za poslovanje u Bosni i Hercegovini, te poduzima aktivnosti na unaprjeđenju investicijske klime s ciljem stvaranja povoljnijeg poslovnog ambijenta za strane investitore, u koordinaciji  s ostalim insitucijama, agencijama, kao i organizacijama civilnog društva i privatnog sektora.

Vanjskotrgovinska kontrola roba od strateške je važnosti za sigurnost Bosne i Hercegovine: oružje, vojna oprema, roba dvojne namjene (dual use) i robe posebne namjene se obavljaju u okviru Odjela za kontrolu vanjskotrgovinskog prometa strateških roba.

U Odjelu za reguliranje oblasti proizvodnje oružja obavljaju se poslovi reguliranja oblasti proizvodnje i obilježavanja oružja, registracije pravnih lica koja se bave proizvodnjom, remontom i obilježavanjem oružja.

Odjel za unaprjeđenje i promociju izvoza svoje aktivnosti usmjerava na predlaganje mjera za unaprjeđenje izvoza, izradu prijedloga odluka vezano za dodjelu grant sredstava za organizaciju sajmova u zemlji i inostranstvu, aktivno učešće u organizaciji sajmova i drugih manifestacija, saradnju s drugim institucijama u prilagođavanju pravnog i privrednog sistema evropskim propisima i standardima, te kroz ostale nadležnosti/aktivnosti nastoji pripremiti sistemsku i trajnu podršku izvoznicima s ciljem povećanja BH izvoza roba i usluga, odnosno poboljšanja vanjskotrgovinske razmjene.

Zbog brojnih naležnosti Ministarstvo je važna institucija u procesu evropskih integracija Bosne i Hercegovine. Odjel za evropske integracije vrši poslove koordinacije aktivnosti iz nadležnosti Ministarstva vezanih za ovaj proces.