ФИЛТРИРАНЈЕ ПРИКАЗА

30.01.2018

Извозни савјет БиХ

Савјет министара Босне и Херцеговине Одлуком о организацији и дјелатностима Савјета за подстицање извоза БиХ („Службени гласник БиХ“, бр. 98/06 и 56/09) формирао је Извозни савјет БиХ (Одсјек за унапређење и промоцију извоза је у функцији секретара Извозног савјета БиХ). Извозни савјет БиХ броји петнаест чланова и то седам представника институција Босне и Херцеговине и ентитета, као пуноправних чланова, и седам представника извозно оријентисаних компанија, те представници Извозно-кредитне агенције (IGABiH) и Агенцијe за унапређење страних инвестција (FIPA BiH) као посматрачи.

Извозни савјет БиХ има координирајућу и савјетодавну улогу и иницира рјешавање проблема и отворених питања бх.извозника, те координира са другим институцијама рјешавање истих. На сједницама (најмање 2-3 сједнице годишње) редовно разматра материјале добијене од других релевантних институција, чији представници присуствују и активно учествују на сједницима, чиме Извозни савјет БиХ, у одређеној мјери, усмјерава и њихов рад. Такође, Извозни савјет БиХ шаље писане препоруке, ургенције и упите релевантним институцијама, тиме покрећући рјешавање важних питања, често дајући и конкретне приједлоге за рјешавање истих.

На овај начин Извозни савјет БиХ даје шансу бх. извозницима да, у директном контакту са државним институцијама, рјешавају своје проблеме и раде на унапређењу извозног/пословног окружења. Такође, имају прилику да боље упознају и утичу на рад самих институција, које тиме постају ближе корисницима својих услуга.

Основни циљеви Извозног савјета БиХ су: подизање свијести о важности промоције извоза (ПИ); иницирање креирања ефикасне институционалне структуре и општег окружења за промоције извоза; мониторинг државне стратегије промоције извоза; праћење и усмјеравање рада Агенције за промоцију извоза (BH EPA) кроз изјашњавање о плановима и извјештајима; пружање подршке извозницима; иницирање изналажења најбољих системских и законских рјешења у вези са промоцијом извоза, итд.