IZVJEŠTAJI, PUBLIKACIJE I PREZENTACIJE

02.02.2018

Izvještaji, publikacije i prezentacije  

Prvi nacionalni izvještaj (INC) Bosne i Hercegovine u skladu sa okvirnom konvencijom UN o klimatskim promjenama /The Initial National Communication (INC) of Bosnia and Herzegovina under the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)

Drugi nacionalni izvještaj (SNC) Bosne i Hercegovine u skladu sa okvirnom konvencijom UN o klimatskim promjenama /The Second National Communication (SNC) of Bosnia and Herzegovina under the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)

Treći nacionalni izvještaj (TNC) o emisiji stakleničkih plinova Bosne i Hercegovine u skladu sa UNFCC/Third National Communication (TNC)

Izvještaj o stanju okoliša (SoER)

MIA- Izvještaj o preliminarnoj procjeni spremnosti Bosne i Hercegovine za pristupanje Minamatskoj Konvenciji

Izvještaj o provedbi Aarhuske konvencije u Bosni i Hercegovini

Izvještaj o namjeravanim aktivnostima ublažavanja klimatskih promjena Bosne i Hercegovine/ Intended Nationally Determined Contributions (INDC)

Izvještaj o stanju okoliša u BiH /State of Environment Report (SoE)

Izvještaj Samostalne procjene nacionalnih kapaciteta Bosne i Hercegovine (NCSA) u implementaciji multilateralnih okolišnih sporazuma/NCSA – National Capacity Self – Assessment of Bosnia and Herzegovina in the implementation of Multilateral Environmental Agreements

Peti nacionalni izvještaj UNCBD BiH /Fifth National Report to the UNCBD of BiH

Nacionalni akcioni plan za mediteransku regiju u BiH/National Action Plan for the Mediterranean region in BiH

Nacrt Nacionalnog plana smanjenja emisija/National Emission Reduction Plan – NERP BiH

Akcioni program za borbu protiv degradacije zemljišta i ublažavanje posljedica suše u BiH /Land Degradation Action Plan

EPR 2 - Pregled stanja okoliša Bosne i Hercegovine /2nd Environmental Performance Review

FBUR - Prvi dvogodišnji izvještaj Bosne i Hercegovine o emisiji plinova staklene bašte u skladu sa okvirnom Konvencijom UN za klimatske promjene/ First Biennial Update Report of Bosnia and Herzegovina Under the UN Framework Convention on Climate Change