05.02.2018

Unaprјeđenje kamp privrede u zemljama Zapadnog Balkana

U novembru 2009. godine Njemačko Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ) je dalo pristanak Njemačkom društvu za privrednu saradnju (GTZ), koje je od ove godine promijenili naziv u Njemačko društvo za internacionalnu saradnju(GIZ), za implementiranje regionalnog podprojekta na temu „Unapređenje kamp privrede u zemljama Zapadnog Balkana“ finansiranog iz Otvorenog Regionalnog Fonda (ORF) za jugoistočnu Evropu za Unapređenje vanjske trgovine.

Vrijeme trajanja podprojekta je dvije godine i ORF fond obuhvata 4 glavne teme:

 - Pravnu reformu, 

 - Energetska efikasnost, 

 - Modernizacija komunalnih usluga i 

 - Unapređenje vanjske trgovine. 

Podprojekt „Unaprjeđenje kamp privrede u zemljama zapadnog Balkana“ je dio ORF projekta „Unaprjeđenje vanjske trgovine“ i implementira se pored BiH i u Srbiji, Crnoj Gori, Makedoniji i Albaniji. 

Zainteresirani kandidati iz Bosne i Hercegovine, koji se prijave do oktobra 2010. godine, će bez novčanih naknada učestvovati u obukama za multiplikatore i time biti osposobljeni za savjetnike u oblasti kamp privrede u regiji zapadnog Balkana.

Obuka će biti implementirana u okviru pomenutog GIZ ORF FT projekta, te provedena od strane Consulting udruženja ECOCAMPING, koje broji preko 223 člana/kampa koje ujedno i savjetuje širom Njemačke, Austrije, Švicarske i Italije.