05.02.2018

Projekt „Međunarodni turistički koridor Hercegovine“

Projekt „Međunarodni turistički koridor Hercegovine“, finasiran od strane Japanske  međunarodna agencija za koordinaciju (JICA), počeo je s implementacijom polovinom 2012. godine i trajat će do novembra 2015.godine.

Projekt je usmjeren na aktivnosti u hercegovačkoj regiji u cilju razvijanja održivog turizma, uspostvaljanju turističkih ruta i stvaranju preduslova za privlačenja turista iz susjednih zemalja (Crna Gora, Hrvatska) koji dolaze na jadransku obalu. Dakle, osnovni cilj projekta je uspostavljanje održivih mehanizama za razvoj turizma kroz model javnog-privatnog partnerstva koji će voditi ka formiranju međunarodnog turističkog koridora u Hercegovini.

Sadržaji koji su identificirani u djelokrugu rada se smartaju važnim i nužnim za unaprjeđenje i jačanje turističkih aktivnosti u Hercegovini kroz organizacijsku izgradnju i razvoj ljudskih resursa u sektoru turizma. Aktivnosti poput brendiranja, marketinške i promotivne aktivnosti, razvoj turističkih proizvoda osiguranje kvaliteta, pri čemu se doprinosi promociji i obnovi lokalnih privrednih aktivnosti i realizaciji poboljšanih uslova života u Hercegovini.

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH je glavni koordinator i zajedno s nadležnim entitetskim ministarstvima aktivno učestvuje u realizaciji ovog projekta.