02.02.2018

Sektor turizma u Bosni i Hercegovini

Bosna i Hercegovina predstavlja jednu veoma zanimljivu turističku destinaciju sa izuzetnim prirodnim ljepotama, kulturno-historijskim vrijednostima i povoljnim klimatskim uslovima. Na teritoriji Bosne i Hercegovine vijekovima su se ukrštale razne kulture, religije i tradicije, ostavljajući svoj pečat, što daje dodatnu vrijednost za stvaranje specifičnog turističkog proizvoda.

Geografski položaj zemlje, koja je smještena u središtu Evrope, nudi potencijal za privlačenje velikog broja turista u krugu od 3 sata letenja. Međunarodno priznati i važni događaji poput Sarajevo Film Festivala, također, privlače zanačajan broj turista. BiH je prepoznata kao dobra destinacija po prihvatljivoj cijeni zbog relativno niske cijene usluga i dobre ali ne i skupe ponude hrane i pića. Gostoljubivost je veoma važan faktor za stvaranje dobrog općeg utiska i ponovnih posjeta BiH, te u tom smislu izlazne ankete pokazuju da su turisti vrlo zadovoljni ovim aspektom turističke usluge u BiH.

Vrste turzma koje su dominantne u BiH:

Sektor turizma u BiH bilježi pozitivne trendove za sve glavne pokazatelje rasta u posljednjih deset godina ali još uvijek postoji značajan prostor za daljnje korištenje njegovog prvobitnog potencijala.

Prema podacima UNWTO-a, BiH je definirana kao jedna od tri turističke destinacije u svijetu s ukupnim potencijalom rasta turističkog tržišta od 10.5% (za period do 2020. godine).

Statistički podaci UNWTO za 2017. godinu

Sektor turizma u BiH ima visok potencijal koji nije iskorišten ni na približno optimalnom nivou. Trenutno se BiH, u smislu stepena njenih turističkih potencijala kojima obiluje, može smatrati „neobrađenim dijamantom“.