05.02.2018

Podsticajne intervencije za brže napredovanje na tržištu

Fostering Interventions for Rapid Market Advancement - FIRMA (Poticajne intervencije za brže napredovanje na tržištu) je petogodišnji projekt Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) i Švedske međunarodne agencije za razvoj i saradnju (SIDA), koji je započeo u septembru 2009. godine.

Ciljevi ovog projekta su:

- održivi ekonomski rast,

- zapošljavanje, i

- povećanje prihoda domaćinstava,

kako bi se ojačale sposobnosti Bosne i Hercegovine da izdrži konkurentski pritisak i tržišne snage unutar Evropske unije, što je kritična komponenta ekonomskih kriterija za pristupanje Evropskoj uniji iz Kopenhagena.

Projekt FIRMA stoga radi sa tri sektora, koja zajedno čine jednu četvrtinu bruto-državnog proizvoda u BiH:

1. drvo,

2. turizam, i

3. laka proizvodnja – metalna industrija.

FIRMA sarađuje sa kompanijama, finansijskim institucijama, obrazovnim ustanovama, nevladinim i vladinim organizacijama.

Ovaj projekt posebno podržava:

- umrežavanje preduzeća i interesnih grupa;

-  pružanje obuke i tehničke pomoći za poboljšanje kvaliteta proizvoda, operativne produktivnosti, efikasnosti i razvoja radne snage;

- olakšavanje pristupa finansijskim sredstvima i promicanje ulaganja;

- poboljšanje veze s globalnim tržištima;

- promicanje politike, pravnog i regulatornog okruženja za poslovanje.

FIRMA je u procesu registracije lokalnih partnera koji pružaju usluge za povećanje produktivnosti, optimizaciju proizvodnog procesa, unapređenje proizvoda (dizajn i kvalitet), razvoj marketinške strategije i pristup tržištima, obrazovanja i obuke u sektorima drvoprerade, lake metalske industrije i turizma.