05.02.2018

Via Dinarica

Ključni partneri na projektu su Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, entitetska ministarstva, lokalne vlade, organizacije civilnog društva, privatni sektor iz domena turističke djelatnosti.

Srž ovog programa je ruta Via Dinarica, koja se proteže dužinom preko 650 km duž južnog planinskog lanca Dinarskih Alpa na području Jugoistočne Evrope preko Albanije, BiH, Hrvatske, Kosova [1] , Crne Gore, Slovenije i Srbije. Geografski gledano, Bosna i Hercegovina leži u centru mega-rute Via Dinarica i nudi izvanrednu ljepotu i vrijednost u smislu prirodnog i kulturnog naslijeđa, kao i značajne potencijale za razvoj turizma i sredstva za život u zajednicama. Potreba je time veća uzmemo li u obzir pogubne poplave i klizišta do kojih je došlo u maju 2014. godine, koja su teško ugrozili domove ljudi, javne službe, poljoprivrednu i ekonomsku aktivnost preko 20 vlada duž ove rute.

Projekt Via Dinarica: platforma za održivi razvoj turizma i ekonomski lokalni rast je nova zajednička inicijativa Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) i Agencije za međunarodni razvoj Sjedinjenih Američkih Država (USAID). Projekt je pripremljen sa sveukupnim ciljem davanja doprinosa smanjenju ekonomskih, socijalnih i regionalnih različitosti u BiH putem afirmacije rute Via Dinarica kao regionalne turističke destinacije i jačanja konkurentnosti BiH u oblasti rekreativnog i avanturističkog turizma. Projekt će se nadograđivati na ostvarenjima pilot inicijative pod nazivom Walking the Via Dinarica (Hod Via Dinaricom) u okviru ovog projekta pod nazivom “Via Dinarica - platforma za održivi razvoj turizma i lokalni ekonomski rast”. Cilj projekta je dalje produbiti proces uspostavljanja koridora Via Dinarica kao turističkog proizvoda u vlasništvu zajednice koji nudi održivu egzistenciju širokom spektru subjekata. Ovaj cilj će se ostvariti realizacijom sljedeća četiri specifična cilja:

1. Izvršiti procjenu i obilježiti sve staze na ruti Via Dinarica u BiH;

2. Unaprijediti turističku infrastrukturu i ojačati kapacitete davatelja turističkih usluga na Bijeloj i Zelenoj liniji rute Via Dinarica; 

3. Promovirati, staviti na tržište i ojačati identitet Via Dinarice u BiH, kako unutar zemlje tako i na međunarodnom planu;

4. Omogućiti osnivanje partnerskih mreža i saradnje između relevantnih subjekata duž rute Via Dinarica u BiH, te s višim organima vlasti.

Kako bi odgovorio na potrebe ljudi ugroženih poplavama i maksimalno iskoristio pozitivne rezultate inicijalne pilot aktivnosti Via Dinarica, UNDP će se, u tijesnoj saradnji s USAID-om BiH, u prvoj godini ovog nastavka aktivnosti fokusirati na pružanje pomoći ugroženim zajednicama duž jedne od glavnih staza na ruti Via Dinarica unutar zemlje (Zelena linija), kako bi posljedice prirodne katastrofe pretvorio u priču nade i doprinio održivoj egzistenciji i ekonomskom oporavku kroz integrirani razvoj turizma. Konkretno, radom sa zajednicama i širokim spektrom relevatnih subjekata, ova aktivnost će podržavati održivu rehabilitaciju i valorizaciju javnih i privatnih turističkih kapaciteta duž rute Via Dinarica, sa sveukupnim ciljem jačanja konkurentnosti i ostvarenja dodatne vrijednosti ponudi integriranog turizma. Ovaj projekt će paralelno podizati vrijednost turističkih destinacija na ruti Via Dinarica i prijedloga za utvrđivanje mjesta za posjetitelje putem unaprijeđenog kvaliteta turističkih kapaciteta, infrastrukture i turističkih službi. Ovi napori počivaju na jačanju vještina i kapaciteta lokalnih socijalnih, ekonomskih i javnih subjekata u oblasti razvoja održivih i integriranih turističkih proizvoda i poslovnih praksi, čime se direktno pomaže zapošljavanju u lokalnoj zajednici i ostvarenju prihoda. Projekt će osnažiti i povezanost između sektora turizima i pomoćnih sektora kao što su kultura, poljoprivreda i zanatstvo na način kojim će se pomagati stvaranje dodatnih prilika za ostvarenje zarade za ljude u ciljnim područjima, s fokusom na ugrožene kategorije stanovništva. Ova intervencija će također olakšati stvaranje lokalnih i regionalnih razvojnih partnerstava i umrežavanja između javnih, privatnih i organizacija civilnog društva. Pažnja će biti posvećena stalnoj promociji, brendiranju i stavljanju na tržište destinacije Via Dinarica na regionalnom i međunarodnom planu, čime će se širiti interes i privlačiti turisti i posjetitelji i davati doprinos održivosti rezultata projekta.

Projekt će trajati od oktobra 2014. do jula 2017. godine, a finansijsku podršku   od  1.487.000 USD osiguravaju  USAID i UNDP.

[1] UNSB Rezolucija 1244