05.02.2018

OXFAM Italija

Svoje aktivnosti OXFAM ITALIA provodi na valorizaciji agro-prehrambenih i tradicionalnih zanatskih resursa u regiji Hercegovina, u oblasti ekoturizma u dolinama rijeka Neretve, Drine, Une i Sane, te kulturnog turizma u gradovima Sarajevo i Mostar.

U toku su tri značajna projekta koje OXFAM provodi u BiH:

1. Podrška uspostavi i promociji puteva održivog turizma u Bosni i Hercegovini sa ciljem kreiranja eko-turističkog proizvoda riječnih tokova Une, Sane, Drine i Neretve (turistički proizvod: dolina rijeka);

2. Zaštita i valorizacija tradicionalnih poljoprivrednih proizvoda u Hercegovini, fokusirajući se na mljekarski (Muzej sira u Livnu), pčelarski (pravljenje meda u Trebinju) i vinarski sektor (Okusi Hercegovinu);

3. Program SEENET: translokalna mreža za saradnju između Italije i Jugoistočne Evrope, u sklopu koje su: razvoj kulturnog turizma u starim čaršijama gradova Mostar, Sarajevo i Skoplje uz putokaznu orijentaciju i signalističke dvojezične karte; vrednovanje lokalnih resursa za razvoj ruralnog turizma u regiji Hercegovina i razvoj agroturizma u planinskim područjima BiH.

U sklopu ovog projekta OXFAM sarađuje sa Općinom Stari Grad, Gradom Sarajevo i kantonalnim Ministarstvom privrede u Sarajevu, a u Mostaru sa Gradskom upravom.