02.02.2018

Sporazum o saradnji u oblasti turizma između Vijeća ministara BiH i Republike Albanije

„Službeni glasnik BiH – Međunarodni ugovori", broj 1/0

Sporazum o saradnji u oblasti turizma između Vijeća ministara BiH i Vlade Države Turske

„Službeni glasnik BiH -  Međunarodni ugovori", broj 12/05 

Sporazum o saradnji u oblasti turizma između Vijeća ministara BiH i Hašemitske Kraljevine Jordan

„Službeni glasnik BiH- Međunarodni ugovori“, broj 1/09

Sporazum o saradnji u oblasti turizma između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Srbije

„Službeni glasnik BiH - Međunarodni ugovori “, broj 08/11

Sporazum o saradnji u oblasti turizma između Vijeća ministara BiH i Vlade Crne Gore

„Službeni glasnik BiH - Međunarodni ugovori", broj 12/10

Sporazum o saradnji u oblasti turizma između Vijeća ministara BiH i Vlade Države Kuvajt

„Službeni glasnik BiH -Međunarodni ugovori”, broj 05/11

Protokol o razvoju turizma u Jadransko - jonskom bazenu u okviru Jadransko - jonske inicijative

„Službeni glasnik BiH - Međunarodni ugovori “, broj 1/11

Sporazum o uspostavljanju međunarodne organizacije ST-EP

„Službeni glasnik BiH – Međunarodni ugovori“, broj 9/15

Sporazum o saradnji u oblasti turizma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Kipar

 

„Službeni glasnik BiH – Međunarodni ugovori“, broj 7/16

Memorandum o razumijevanju između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Slovenije

 

„Službeni glasnik BiH – Međunarodni ugovori“, broj 5/17

Sporazum između Vijeća ministara Bosne i Hercegovinei Vlade Republike Hrvatske o saradnji na području turizma

„Službeni glasnik BiH – Međunarodni ugovori“, broj 1/18

Sporazum o saradnji u oblasti turizma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Mađarske

 

„Službeni glasnik BiH – Međunarodni ugovori“, broj 2/18

Memorandum o razumijevanju između MVTEO BiH i Ministarstva kulture i turizma Narodne Republike Kine o olakšavanju grupnih putovanja

Memorandum  o saradnji u oblasti turizma između MVTEO BiH i Federalne agencije za turizam (Ruska Federacija)