05.02.2018

IPA 2008-„Tehnička pomoć sektoru turizma u BiH“

Od strane Evropske unije, u okviru IPA 2008, Bosni i Hercegovini su odobrena sredstva za realizaciju projekta „Tehnička pomoć sektoru turizma u BiH“.

Cilj projekta je da se ojačaju sposobnosti BiH strukture koje daju potporu turizmu na državnom, entitetskom i na nivou Brčko Distrikta kako bo se riješili izazovi na koje nailazi sve jača turistička industrija te da se postave temelji za održivi razvoj bh. turizma u pripremi za članstvo u EU.

Projekat čine četiri osnovna dijela:

1. Politika održivog turizma i strateški okvir;

2. Kratkoročni i dugoročni plan jačanja institucija i pravne osnove za razvoj održivog turizma;

3. Izrada strategije marketinga i promocije; i

4. Razvoj ljudskih resursa.

Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini je potpisala ugovor sa GDSI Limited iz Irske koji će u saradnji sa Đikić Consulting Services, Horwath HTL iz Hrvatske i Shannon Development iz Irske, implementirati ovaj projekt.

Ukupna vrijednost projekta je oko 2, 000 000 KM. Realizacija projekta je počela 15.02.2011. i trajat će dvije godine