05.02.2018

Projekt „Zbližavanje zajednica putem smanjenja siromaštva (CRPR)“

Tokom projekta „Zbližavanje zajednica putem smanjenja siromaštva (CRPR)“ osigurana su sredstva u vidu mikrokapitalnih grantova za 8 projekata lokalne zajednice, deminirano je  oko 180.000 m² zemljišta, izvršena je restauracija 3 kulturno-historijska spomenika (Stjepan grad u Blagaju, Nekropoli stećaka Radmilja kod Stoca i južnoj kapiji Starog grada u Trebinju), te organizirano prikupljanje otpada na više lokacija.

Cilj projekta je da sveobuhvatni i koordinirajući pristup razvoju turizma doprinese smanjenju siromaštva u ciljanom području.

Projekt je uključio sjeverozapadnu BiH i Republiku Hrvatsku, a UNDP i MVTEO su prepoznali mogućnost dalje saradnje između dvije države.

Projekt je trajao od 2007. do sredine 2010. godine, a ukupan budžet iznosio je 2.286.269 USD. Odobren je i potpisan od strane UNDP BiH, UNESCO-a i MVTEO-a.